Beschermheilige

De hervormde Buiksloterkerk verving in 1609 een Rooms-katholieke kapel, die gewijd was aan de heilige Cornelis. Deze was van 251 tot 253 paus en werd vereerd als beschermheilige van het vee, veel Buiksloters waren boer.

 

Tekening van de Kerk van Buiksloot uit 1750-1800.

Belegerde kerk

Eind zestiende eeuw bezetten Spaanse troepen Waterland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ze zagen Buiksloot als een belangrijke militaire vesting en legerden troepen in de Rooms-katholieke kapel (de voorganger van de Buiksloterkerk). In 1573 moesten ze daarvoor tol betalen, totdat de dorpsbewoners samen met opstandelingen uit Wormer de kerkdeur ramden en de bezetters hardhandig verjoegen.

 

Buiksloterkerk vanaf Baron de Coubertinestraat, 1992.

Hagenpreken

In 1566, tijdens de Hervorming, kwamen een aantal keer honderden Amsterdammers over het IJ gevaren om in Buiksloot te luisteren naar Jan Arentsz. Deze Alkmaarse mandenmaker hield hier zijn befaamde hagenpreken, die binnen de stadsmuren verboden waren. In onder meer Buiksloot kwamen de hoofdstedelingen zo in aanraking met de Calvinistische leer.

Bijzondere klok

De klok in de Buiksloterkerktoren werd gemaakt door de broers François en Pierre Hemony, bekende klokkengieters. Ze hing eerst honderden jaren in de kerk van Barsingerhorn. Toen de oorspronkelijke klok in de Buiksloterkerk – van Mammes Frémy – in de Tweede Wereldoorlog werd ingevorderd door de Duitsers, kreeg de Buiksloterkerk de antieke Hemonyklok van zo’n duizend kilo ervoor in de plaats.