Theosofie

De opdracht voor het vergadergebouw van de theosofische P.C. Meulemanstichting kwam van C.H. van der Leeuw. In 1912 werd Van der Leeuw lid van de Nederlandse afdeling van de in 1875 in New York opgerichte theosofische beweging. Zijn gedachte was dat het verbeteren van het menselijk welzijn zou resulteren in een harmonieuze samenleving.

De Theosofische Tempel in aanbouw, later Cinetol en nu de Openbare Bibliotheek, 1926.

Een reeks aan opdrachten

Aanvankelijk schakelde Van der Leeuw architect K.P.C. de Bazel in,eveneens een theosoof, maar na diens overlijden in 1923 stapte hij naar Brinkman en Van der Vlugt. Later ontwierp dit duo zijn woonhuis in Rotterdam (1927-1929) en verwierf het bekendheid met de Van Nellefabriek in Rotterdam (1931), de koffie, thee en tabakonderneming van Van der Leeuw.

 

Cinetol, gezien vanuit het (toenmalig) Gemeentearchief, 1980.

Nieuwe Bouwen

Het waaiervormige gebouw is uitgevoerd in gewapend beton en heeft een oplopend groen koperen dak. In 1928 is het aan de rechterzijde uitgebreid met een administratiekantoor en bibliotheekgebouw, eveneens in de stijl van het Nieuwe Bouwen: wit gepleisterd en met stalen ramen.

 

Interieur van het gebouw Cinetol, 1997.

Nieuwe functies

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw ingericht als bioscoop, later Cinétol geheten. In 1979 sloot de bioscoop haar deuren. Het duurde tot 1984 voor de verbouwing tot openbare bibliotheek volgde. In de rechter vleugel is nog altijd de theosofische vereniging gevestigd.