Salomon Verbeeck (1632-1685)

Hier was ooit de dienstwoning van de beierman van de Oude Kerk. Halverwege de zeventiende eeuw was dat de internationaal vermaarde Salomon Verbeeck. Bij de Amsterdammers was hij bijzonder populair: Vondel schreef zelfs een gedicht op het klokkenspel in de Oude Kerk, waarin hij zowel de gieter, François Hemony, als de bespeler Verbeeck prees. Ook stadsbeschrijver Melchior Fokkens was vol lof over het ‘soet geluyt der nieuw gegoten klokken’. De in Groningen geboren Verbeeck was in 1659 als beiaardier van de Zuiderkerk gepromoveerd naar de Oude Kerk. Tegelijkertijd was hij de vaste klokkenist van de Beurs, waar in de toren ook een klokkenspel hing. Later bespeelde Verbeeck ook de klokken in de Regulierstoren, tegenwoordig de Munttoren. Tevens gaf hij advies over het op toon krijgen en bespeelbaar maken van carillons, zoals dat van de Laurenskerk in Rotterdam. Nadat Salomon Verbeeck in 1685 was overleden, mocht zijn zoon en opvolger Anthony in de beiaardierwoning bij de Oude Kerk blijven wonen. Acht jaar later werd het huis betrokken door de nieuwe bespeler, Evert Havercamp.

 

De Oude kerk, tekening Abraham Beerstraten, 1660. Foto: Stadsarchief Amsterdam.