Amstel Hotel

Het Amstel Hotel, gebouwd in 1867, was het eerste luxe hotel van Amsterdam. Initiatiefnemer was de arts en politicus Samuel Sarphati (1813-1866) die voor dit deel van de stad een groot stedenbouwkundig plan liet ontwerpen. Architect van het hotel was Cornelis Outshoorn (1812-1875), die ook het Paleis voor Volksvlijt had ontworpen. Het hotel trok en trekt nog steeds veel buitenlandse gasten, waaronder destijds veel diamanthandelaren.

 

Prof. Tulpstraat 2-12. Dependance van het Amstelhotel was op #2 gevestigd. Foto: Jan van Dijk.

Verbouwde stallen

De handelaren ontvingen hun zakenrelaties op de kamers of in de lobby, wat overlast veroorzaakte voor de andere gasten. Daarop werden de stallen en het koetshuis tegenover het hotel, aan de Tulpstraat 2, speciaal voor de diamanthandel tot dependance verbouwd. In 1884 en 1887 werden twee verdieping toegevoegd. Op de begane grond bevonden zich kantoren waar zakenrelaties konden worden ontvangen.

 

Het Amstelhotel. Foto: Stadsarchief Amsterdam.

Harry Elte

Aan het Weesperplein verrees in 1911 de Diamantbeurs. Gegoede diamantairs vestigden zich in de nabij gelegen Tulpstraat (het voorvoegsel Prof. is in 1946 toegevoegd). De architect Harry Elte (1880-1944) woonde vanaf 1917 op nummer 11. Hij kreeg in 1920 de opdracht het interieur van het samengevoegde pand voor diamantair M. Saks op nummer 4-6 te verfraaien. Daar hield onder andere de Algemene Juweliers Vereniging kantoor.

Monumentenstatus

Vanwege de bijzondere historie kreeg een deel van de panden in de Prof. Tulpstraat in 2001 de monumentenstatus. De straat is in oude staat hersteld. In verschillende woningen zijn nog de kluizen van diamanthandelaars aanwezig. De voormalige dependance van het Amstel Hotel is gerestaureerd en dient nu als luxe appartementencomplex.