Data en inzicht

amsterdam&partners zet zich in samenwerking met al haar partners in om actuele relevante data te verzamelen, te bewerken en te delen. We monitoren trends en ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op wonen, werken en recreëren in de metropoolregio Amsterdam en geven inzicht in profiel, gedrag en context van onze doelgroepen bewoners, bezoekers en bedrijven inclusief congressen.

Actuele cijfers Amsterdam

Actueel oriëntatie boek- en zoekgedrag

Maandelijks maakt amsterdam&partners een Covid-19 impactmonitor. Deze monitor geeft actueel inzicht in het zoek- en boek- en bezoekgedrag (inclusief bezettingsgraad hotels) sinds de start van de corona pandemie. De monitor is terug te lezen op Visitor Insight.

Covid19-monitor

Actuele prognoses en bezoekersaantallen

Verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling in het bezoek aan Amsterdam, Nederland en de wereld op basis van prognoses van O&S, NBTC en UNWTO.

Amsterdam

Nationaal

Internationaal

Bezoekaantallen (culturele instellingen & attracties)

Visitor Insight geeft een actueel overzicht van de actuele toeristische situatie in de regio en stad, door op laagdrempelige wijze verschillende bezoekcijfers met elkaar te vergelijken. Partners kunnen ook via een inlog het dashboard van de MRA of Amsterdam raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met partner@iamsterdam.com.
amsterdam&partners maakt ook periodieke analyses op basis van deze cijfers, deze (PDF) rapportages zijn voor iedereen beschikbaar. indien u nog geen inlog heeft.

Visitor insight

Bezetting & capaciteit hotelsector

Actuele gegevens betreffende de bezetting en capaciteit van de hotelsector in Amsterdam zoals gepubliceerd door O&S en Visitor Data. VisitorData verzamelt via een automatisch proces dagelijks gegevens bij logiesverstrekkers in de Metropool Amsterdam en verwerkt deze gegevens voor gemeenten, regionale partners en aangesloten bedrijfsmatige logiesverstrekkers.

Jaarcijfers Amsterdam

Maandcijfers Amsterdam

Maandcijfers MRA

Gasten en overnachtingen per (kern)markt hotelsector

De historische data (vanaf 2003 voor Amsterdam en 2005 voor de Metropool) en meest actuele cijfers zoals gepubliceerd door het CBS zijn te vinden via onze tool Visitor Insight.

Visitor insight Amsterdam

Visitor insight Metropool

Banen

Een actueel overzicht op jaarbasis van het aantal banen in de toeristische sector in Amsterdam zoals gepubliceerd door O&S. Deze banen zijn onderverdeeld naar diverse subcategorieën.

Banen 2010-2020 (pdf)

Kerncijfers Bezoekers (Profiel & gedrag)

Een continue onderzoek uitgevoerd onder bezoekers dat een compleet en actueel beeld geeft van het profiel van de bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam. amsterdam&partners maakt periodiek analyses op basis van deze cijfers, deze (PDF) rapportage is voor iedereen beschikbaar. Partners kunnen ook via een inlog actuele bezoekcijfers via de portal raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met partner@iamsterdam.com.

Kerncijfers bezoekers (pdf)

Portal kerncijfers (partners)

Thema Draagvlak & Draagkracht

In het kader van een duurzame bezoekerseconomie zijn er recent diverse onderzoeken uitgevoerd naar toeristisch draagvlak en de draagkracht van de leefomgeving. Onder meer door O&S en de Raad van de Leefomgeving (RLI).

Toeristische draagkracht

RLI onderzoek

Thema Kunst & Cultuur

In 2020 is een pilot project gestart om de cultuurparticipatie onder bewoners van Amsterdam in kaart te brengen. Samen met ruim 20 culturele instellingen wordt dit aan de hand van het Culturele Doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals gedaan. Meer informatie kunt u hieronder vinden.

Culturele Doelgroepenmodel