Fauré - Requiem

Choirworks from Fauré (messe de requiem), Zemlinsky (Frühlingsbegräbnis) en Boulanger (Vieille prière bouddhique) in the Zuiderkerk in Amsterdam.