Aansluitend aan de theatervoorstelling vindt een Meet-up plaats. De voorstelling opent de verbeelding, de meet-up maakt het concreet. Samen met betrokkenen uit het lokale maatschappelijke veld en het publiek gaan theatermakers Nuyens en De Wit het gesprek aan. De Meet-ups vormen zo een doorgaande denktank.