Hun dynamische en spectaculaire foto's van de Amsterdamse haven en van Schiphol vormen een hoogtepunt in hun oeuvre. Uniek zijn de honderden portretten die buurtgenoten vanaf 1943 door Annemie lieten maken, bij hen thuis of in haar studio.
Het echtpaar Wolff, van wie Helmuth joods was, vluchtte in 1933 uit München naar Amsterdam en vestigde zich in Amsterdam-Zuid, in de toen nieuwe Rivierenbuurt. Hier kwamen in de jaren dertig vele Duits-joodse vluchtelingen wonen, onder wie ook de familie van Anne Frank.