Sinds de komst van dada in 1916 speelt humor een grote rol in de kunst, wat heeft gezorgd voor een nieuwe, frisse wind binnen de vaak ernstige en hoogdravende kunstwereld. In De Hallen Haarlem zijn voorbeelden te zien van Nederlandse humoristische kunst: niet alleen uit de dadaïstische beweging, maar ook uit surrealisme, popart en Fluxus, aangevuld met humoristische werken uit de hedendaagse kunst. In het Frans Hals Museum staan vooral karikaturen van en parodieën op beroemde kunstwerken centraal.