Fauré

Ruim veertig jaar van zijn leven maakte en leidde Gabriel Fauré muziek in diverse kerken. Veel bestaande composities ervoer hij als pompeus. En daarom componeerde Fauré uiteindelijk zélf een Requiem. Dat is ‘zo zachtmoedig als ikzelf’, zei hij erover. Bij Fauré geen angstig drama, geen donderend laatste oordeel. Hij zocht naar ‘een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust’. Ook zelf werd hij door dit tedere muziekstuk begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Nederlands Kamerkoor

Het Nederlands Kamerkoor zingt, begeleid door Amsterdam Sinfonietta, Fauré's geliefde Requiem. Daarnaast brengt het een aantal a-capellakoorwerken van Pärt. Amsterdam Sinfonietta speelt bovendien Sjostakovitsj’ indringende Kammersinfonie. Een ode aan Beethoven, maar ook aan de vrijheid van expressie waar de componist zo naar verlangde.

Deze content wordt beschikbaar gesteld door het Koninklijk Concertgebouw