Mahlers Tiende

Nog maar vijftig jaar was Mahler toen hij in 1911 uit het leven werd weggerukt, zijn Tiende symfonie onvoltooid achterlatend. Alleen het eerste deel is compleet, van de andere delen bestaan slechts uitgebreide schetsen. Van de vele componisten en musicologen die geprobeerd hebben dit indrukwekkende torso te completeren, wordt die van de Engelse Deryck Cooke nog steeds als de meest volmaakt beschouwd. Met groot respect voor Mahlers muze werkte hij de schetsen uit tot een complete speelbare symfonie.

Marc Albrecht

Het is dan ook deze editie die chef-dirigent Marc Albrecht zal uitvoeren. Want zelfs weduwe Alma Mahler, die tot dan toe alle pogingen tot voltooiing had tegengehouden, gaf haar goedkeuring aan Cooke’s versie. De symfonie toont op indrukwekkende wijze hoezeer Mahler in zijn laatste levensjaar, weliswaar geestelijk en lichamelijk uitgeput, artistiek op een absoluut hoogtepunt stond. Een monumentaal testament van deze grote symfonicus, waarmee het Nederlands Philharmonisch Orkest en Marc Albrecht het concertseizoen openen.

Deze content wordt beschikbaar gesteld door het Koninklijk Concertgebouw