Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Haarlem grenst ook aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is één van de twintig Nationale Parken in Nederland. Jaarlijks vinden zo’n twee miljoen bezoekers hier rust en ontspanning. Er wordt volop gewandeld, hardgelopen, gefietst, gezwommen en paardgereden. Het ca. 3.800 hectare grootte duingebied kenmerkt zich door jonge, kalkrijke duinen met bijbehorende zeldzame flora en fauna. Ook zijn er brede stranden, fraaie binnenduinbossen en veenpolders.

Het natuurlijke landschap vormt een fraai contrast met de aanwezige landgoederen en andere cultuurhistorische elementen zoals bunkers. Kenmerkend voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn tevens de begrazingsgebieden waar Schotse Hooglanders, Koniks paarden (Poolse paarden), Shetlandpony’s, Drentsche heideschapen en roodbonte koeien in alle vrijheid rondlopen.