Doelstelling
De doelstelling van de vereniging is de belangen van beeldend kunstenaars te behartigen en de kunst in algemene zin te bevorderen. De vereniging telt ca. 1550 leden, rond de 550 kunstenaars en 1000 kunstlievende leden.

Tentoonstellingen

De ontwikkelingen in de beeldende kunst staan centraal. Een aantal maal per jaar worden de zalen gereserveerd voor het werk van de leden. Zo opent Arti elk jaar met de tentoonstelling ‘Nieuwe Leden’, waarmee de nieuwe leden kunstenaars van het afgelopen kalenderjaar aan de vereniging worden voorgesteld. Arti neemt een bijzondere plaats in binnen de kunstwereld: zij is noch galerie noch museum en functioneert zonder structurele overheidssubsidies. Arti en Amicitea kent ook een sociëteit, deze is alleen toegankelijk voor leden.

Openingstijden
Sociëteit: maandag tot en met vrijdag 10:00 - 24:00 uur
Tentoonstellingen: dinsdag tot en met zondag 12:00 - 18:00 uur.