NRC is lovend: "Meesterlijk smeedt Van Reybrouck geestige, ontroerende, woedende, schokkende en wanhopige momenten aaneen en laat ons verpletterd achter."