Durven mensen nog te leven? Hoe meer grip ze krijgen op gevaar, hoe voorzichtiger ze lijken te worden. Geen druppel alcohol achter het stuur en in de eerste versnelling door de bocht, terwijl de smartphones hartslag en bloeddruk in de gaten houden.

In de Crashtest Ibsen-reeks rijden Moeremans&Sons en schrijver Joachim Robbrecht de stukken van de Noorse moraalridder Henrik Ibsen te pletter, om zijn beste ideeën tussen de brokstukken vandaan te halen. De politieke aanklachten van zijn tijd, de late 19e eeuw, hebben in de tussenliggende tijd deels hun antwoorden gekregen. Juist daardoor vormen zij een vruchtbaar ijkpunt om de eigen tijd te begrijpen en om nieuwe antwoorden te vinden op de vragen van vandaag.