Een speelfilm zonder beeld

Nieuwe muziek van de Eef van Breen Group, live omgevingsgeluiden en teksten van en door Anne Vegter (Dichter des Vaderlands) en Ko van den Bosch komen samen in een filmische muziekvoorstelling die de luisteraar zijn eigen film laat ervaren.