Vrijheid

Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn. We vieren onze vrijheid, en onze open samenleving. Arm en rijk, man en vrouw, orthodox en liberaal, jong en oud, homo- en heteroseksueel, geboren, getogen of net aangekomen: samen delen we de stad.

In 2017 krijgt de Vrijheidsmaaltijd het thema De Nieuwe Tijd. Met de inval van de Duitsers in 1940 brak, ook letterlijk, een nieuwe tijd aan. De klok werd 40 minuten vooruit gezet. Na de bevrijding in 1945 draaide de klok niet meer terug, maar begon een Nieuwe Tijd. Vol idealisme, de blik de toekomst in, de grenzen over. De Europese samenwerking begon, het Verdrag van de Universele Rechten van de Mens kwam in 1948 tot stand. Nieuwe verhoudingen ontstonden. Hoe verhouden wij ons als Amsterdammers tot elkaar in onze Nieuwe Tijd? Wie zijn ‘wij’ eigenlijk? Is de vrijheid voor de één ook die van de ander?

Moriscos Underground zal dit diner in de Amstelkerk verhalend en muzikaal omlijsten.