Tevens is er onder meer een rondleiding van Amsterdam Underground die de schaduwzijde van de Wallen laat zien en soep van Not For Sale, een organsiatie die zich richt op slachtoffers van mensenhandel, waaronder (ex-) prostituees.


Tijdens de 
misericordia zijn diverse sprekers uitgenodigd: op 28 oktober is de voertaal Nederlands; op 10 december in het Engels.