60 Jaar Stadsherstel

Stadsherstel organiseert vanwege het 60-jarig jubileum een unieke lezingenreeks over de ontstaansgeschiedenis van Stadsherstel en Amsterdam. Architectuurhistoricus Walther Schoonenberg, journalist Fred Feddes en projectleider Paul Morel geven inzicht in de panden die Stadsherstel gered heeft van een wisse dood. Ook aan bod komen de krachten die in de jaren vijftig inwerkten op de binnenstad. Deze ontwikkeling zorgde 60 jaar geleden voor de oprichting van Stadsherstel. Ook wordt verteld over de Stadsherstel-formule die ook in andere (buitenlandse) steden bruikbaar is.