In deze jaarlijkse lezing wordt met een oog op het verleden gekeken naar hoe het er vandaag voor staat op het gebied van privacy en vrijheid in Nederland. De locatie is vlakbij de plek waar in de Tweede Wereldoorlog een verzetsaanslag werd gepleegd op het bevolkingsregister. Dit jaar wordt de lezing uitgesproken door Maxim Februari. Vooraf aan de lezing is er een speciale rondleiding door het park: ARTIS in oorlogstijd.