Internationaal symposium


De titel is ontleend aan wat John Cage opviel toen hij Olivier Messiaen in Parijs bezocht; van Messiaens muziek was hij niet direct gecharmeerd, maar van diens orgel in de St.-Trinité in Parijs wel – het kenmerkte zich wat hem betrof door ‘Glorious and Shocking Sounds’. De nieuwe manieren van orgelmuziek maken reiken inderdaad voor een deel terug tot in de jaren ’60, toen Ligeti zijn bijzondere Volumina componeerde: Hans-Ola Ericsson (Zweden, Canada) komt langs de opleving daarvan in de afgelopen twee jaar toe te lichten en er een meestercursus over te geven; Adrian Foster vertelt over wat bestudering van Messiaens improvisaties ons in dat verband leert – zowel intellectueel als artistiek. Vertegenwoordigers van vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland komen hun visies op de stand van zaken delen. Verder volop aandacht voor de traditie van live elektronische muziek die de afgelopen tien jaar in het Orgelpark een centraal podium vond – denk aan musici als Jacob Lekkerkerker, Robert van Heumen, Anne La Berge en Wouter Snoei.