Edith Piaf

Cocteau schreef onder meer de eenakter Le bel indifférent voor chansonnière Edith Piaf. Deze monoloog vormt de rode draad voor de avond. De alleenspraak wordt door het toevoegen van muziek aangevuld met andere stemmen. Het muzikale programma bevat Franse kamermuziekwerken van onder andere Maurice Ravel en Gabriel Fauré. Daarnaast zal een aantal chansons de imaginaire link met Piaf tot leven brengen. Haar tragische levensverhaal komt ook naar voren in een aantal fragmenten uit de film La vie en Rose. De muziek versterkt het verhaal en omgekeerd. Zo wordt een tijdsbeeld gecreëerd van het Parijs in de jaren '40.