De lezingencyclus wordt gegeven door Hans Tulleners, schrijver, journalist en monumentenzorger. Entree: € 100,- voor negen lezingen incl. syllabus.