Met Richard Strauss’ meesterlijke Salome deed de moderne psychologie haar intrede op het operatoneel. Het stuk is kort maar uiterst krachtig, een onontkoombare lavastroom van religie, seks en geweld. In het Duits, met Nederlandse en Engelse boventitels.