Het kwetsbare document is elk jaar slechts enkele dagen te zien. Tevens een toelichting over de functie van zegels aan middeleeuwse oorkonden. En worden onder meer getoond : zegels van de bisschop van Utrecht, de heren van Amstel en de oudste stadszegels van Amsterdam.