Verhalen en ambachten van bewoners azc’s

Tijd voor Tapijten is een kunstproject gericht op het delen van kennis omtrent oude ambachten, tradities en familieverhalen. Ontwerpers, vaak zelf met een vluchtelingenachtergrond, hebben in elf Nederlandse asielzoekerscentra bewoners ontmoet en in workshops verhalen gedeeld, technieken, talenten en expertise ontdekt. Dit resulteerde in elf tapijten, gemaakt op basis van deze verhalen en technieken. Daarmee maakt Tijd voor Tapijten sporen zichtbaar – ongeacht of deze families mogen blijven of moeten vertrekken.

Tevens, in het café van Museum Het Schip, geven foto's van Petra Katanic de bewoners van de betrokken azc’s een gezicht en tonen ze de context waarbinnen dit project tot stand kwam, de wereld van de Nederlandse asielzoekerscentra.