Kinderen doen een appél op de wereld

De wereldberoemde internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor kinderrechten. De voorgaande winnaars hebben ieder op hun eigen manier blijk gegeven van bijzondere toewijding aan de strijd tegen de problemen van kinderen wereldwijd. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat door ontroerende foto's de verhalen van de Kindervredesprijswinnaars tot leven komen. Maar ook zijn bijzondere en originele voorwerpen te zien, gerelateerd aan de prijswinnaars.