George Thomson

In het laatste decennium van de achttiende eeuw begon de enthousiaste amateurviolist George Thomson met zijn reusachtige project 'A Select Collection of Original Scottish Airs', waarin hij Schotse volksliederen van klassieke begeleidingen liet voorzien door niemand minder dan Pleyel, Kozeluch, Haydn, Beethoven, Weber en Hummel. De grote componisten lieten zich hier rijkelijk voor betalen maar het resultaat van hun inspanningen was zeer de moeite waard.

Het leverde Thomson de Eeuwige Schotse Roem en ons een prachtige collectie van karakteristieke liederen op, die heel bekend werd. In heel Europa werden de liederen geparafraseerd in kamermuziek en symfonische werken. Schotse muziek was trendy, zogezegd.