Thomas Hengelbrock

Dirigent Thomas Hengelbrock voert klassiek repertoire zo authentiek mogelijk uit: dichter bij de bron kun je niet komen. En dat is extra leuk bij muziek die de componist nooit heeft afgemaakt, om wat voor reden ook.

Mozart en Schuberts Onvoltooide

Het Requiem dat Mozart in zijn sterfjaar componeerde, gaat evenzeer over levenskracht als over verzoening met de dood. In de zangpartijen bewees hij zich nog éénmaal als een briljant theaterman met een gave voor buitengewoon expressieve melodieën. De orkestratie moest goeddeels door anderen worden voltooid. Het ontstaan van dit werk is nog altijd omgeven met raadselen, maar ook zonder die geheimzinnigheid is het muziek die niemand onberoerd laat. Onvoltooid bleef ook Schuberts Achtste symfonie. Waarom weet niemand – aan melodische vondsten ontbrak het Schubert bepaald niet.


Deze content wordt beschikbaar gesteld door Het Koninklijk Concertgebouw