Jubileum

Kamerkoor Sine Nomine uit Alkmaar viert zijn 40-jarig jubileum. Samen met barokorkest Accademia Amsterdam voert het koor de Hohe Messe, Messe in h-Moll, uit van Johann Sebastian Bach. Heel bijzonder is de bezetting van de solistenpartijen door uitsluitend mannen. Niet alleen de altpartij wordt door een man gezongen, maar ook de sopraansolo. Met deze uitvoering wordt in de prachtige Westerkerk dit grootse werk van Bach alle eer aangedaan.

Met Maayan Licht, sopraan, Dave ten Kate, alt, Seil Kim, tenor, Frans Fiselier, bas en Paul Valk, leiding.