Nederlands Kamerkoor

Het Nederlands Kamerkoor ziet het als zijn opdracht om koormuziek als kunstvorm springlevend te houden. En dus zingt het componisten van zeer vroeger tot nu. In het jaar dat Philip Glass tachtig wordt, eren ze deze lyrische minimalist. Zijn vocale werken worden afgewisseld met die van onder meer Arvo Pärt en de Zweed Jennefelt. In Villarosa sequences creëert laatstgenoemde een fantasietaal, lijkend op Latijn en Italiaans. Zonder letterlijke betekenis, maar door de muziek krijgen de woorden toch een enorme lading. Het Nederlands Kamerkoor wordt geleid door Peter Dijkstra.

Glass

Philip Glass schreef veel vocale muziek, maar slechts weinig werken voor koor a capella. Het Nederlands Kamerkoor kiest juist die zeldzame Three songs for chorus a cappella. Teksten van onder meer Leonard Cohen en Octavio Paz exploreren thema’s als liefde en zelfopoffering. In Another Look at Harmony - Part IV verbindt Glass harmonie direct aan ritmiek. Het werk komt vanavond een beetje ‘thuis’: ooit was het een opdracht van het Holland Festival.


Deze content wordt beschikbaar gesteld door Het Koninklijk Concertgebouw