Romantische Stamboom

De romantiek had vele gezichten. We kunnen veilig stellen dat Bach unaniem werd bewonderd, net zoals Mozarts geest nog tientallen jaren door het muziekleven zweefde en Beethovens machtige muziek de maatstaf was voor iedere componist na hem. Maar hun nazaten stuurden de romantiek in vele richtingen.

Eén bloedlijn loopt van de doorwrochte intensiteit van de late Beethoven via Czerny naar Liszt en diens virtuositeit; een tweede naar de vernieuwende romantiek van Schumann. De lichte en lyrische Weense stijl van Mozart ontwikkelde zich via de lyriek van Schubert naar de diepe zielenroerselen van Chopin; een andere tak is de elegante briljantie van Mendelssohn.

Het samenbrengen van twee van deze bloedgroepen, de bijna tegengestelde romantici Schubert en Schumann, levert een bijna compleet palet aan kleuren op: de uit elkaar groeiende takken maken de romantische stamboom sterker en mooier.