Bonte stoet Mozarts

Ieder land heeft zijn eigen Mozart. Die traditie begon al in de tweede helft van de 18e eeuw: een kind dat op zeer jonge leeftijd blijk gaf van buitengewone muzikale begaafdheid werd al snel in een adem genoemd met de beroemde Wolfgang Amadeus. Ouders maakten goede sier in de salons met hun hoogbegaafde kroost. Het resultaat was een bonte stoet Mozarts, verspreid over alle landen van Europa.

Hoe goed waren al die Mozarts nu werkelijk? De Van Swieten Society deed een vergelijkend warenonderzoek en zette de belangrijkste voor je op een rijtje. Als referentie klinkt het grote strijkkwartet in d klein van Wolfgang Amadeus Mozart en het pianotrio in E groot. Blijven de andere Mozarts overeind?