Gedrieën begeven de mannen zich naar het romantische Rusland.
Russisch recital
Hartstocht, wanhoop, droefenis: de Russen zijn goed in 'Grote Gevoelens'. Henk Neven kiest vandaag de mooiste liederen van Glinka, Borodin en Tsjaikovski. Romantische zielen, die uit hun boekenkast de meest intense gedichten kozen. Glinka, zelf tenor, zette onder meer de poëzie van zijn vriend Nestor Kukolnik op muziek. Tsjaikovski koos voor onbekende dichters, maar ook voor Goethe. Steekwoorden uit de titels geven de teneur al aan: twijfel, eenzaamheid, de nacht… Het is heerlijk zwelgen bij deze sublieme liederen.