Passie

Het is de oudste traditie van het Concertgebouworkest: de Passieuitvoering. Om de passie eens vanuit heel andere perspectieven te benaderen dan de protestantse, verleende het orkest compositieopdrachten aan twee hedendaagse componisten. Het leidde tot de creatie van nieuwe passiemuziek met een divers palet aan culturele invloeden.

Ali-Zadeh en Djuro Živkovic

De Azerbeidjaanse Franghiz Ali-Zadeh baseert haar passie op de mystieke poëzie van de veertiende-eeuwse dichter Nasimi Imadeddin. De uit Servië afkomstige Djuro Živkovic gaat uit van de orthodoxe paasliturgie, waarin vergiffenis en de verlossing centraal staan. Naast de twee nieuwe passies klinkt Debussy’s muziek bij Gabriele D’Annunzio’s mysteriespel Le martyre de Saint-Sébastien, waarin ook verschillende tradities worden vermengd: het christendom en de heidense Adonis-cultus. Het mysteriespel is nooit populair geworden, maar Debussy’s instrumentale muziek betovert muziekliefhebbers wereldwijd.


Deze content wordt beschikbaar gesteld door Het Koninklijk Concertgebouw