Photonen Vocaal Esemble geeft speciale aandacht aan hedendaagse Nederlandse componisten en brengt regelmatig speciaal voor het ensemble geschreven werken. In dit concert zingt het koor Prière van Ton de Leeuw, op de Franse tekst van een prachtig gebed uit de Koran, en Bloem der Bloemen, een fijnzinnig koorarrangement dat Jeroen Spitteler schreef bij een 15e-eeuws eenstemmig werkje over Maria.

Het Utrechts Vocaal Ensemble zingt veelal a-capellarepertoire, met een lichte voorkeur voor muziek van na 1946 (het oprichtingsjaar) en voor oude polyfonie, maar wijdde ook concerten aan koormuziek uit de romantiek, en aan de Maagd Maria, met composities uit diverse eeuwen. Vandaag zingt het ensemble de spirituals Nobody knows en Put on the armour of the Lord. Daarnaast, samen met Photonen, het magistrale Agnus Dei van Samuel Barber.

Een bijzondere bijdrage levert Kammerchor Manila. Dit kamerkoor beschikt over een uitgebreid repertoire van zeer uiteenlopende genres, varërend van madrigalen tot hedendaagse muziek, kerkelijk en wereldlijk, klassiek maar ook popmuziek en folklore.