Magere erfenis

Als de molenaar sterft, erft zijn zoon Kloris niet alleen de molen, maar ook Boris en Floris, respectievelijk ezel en kater. Kloris vindt het maar een magere erfenis, tot de kat begint te praten. Hij belooft van zijn nieuwe meester een rijk man te maken. En hij houdt woord!

Het oorspronkelijke verhaal is als uitgangspunt genomen, maar wijkt daar af waar het de theatrale effecten ten goede komt. Deze versie speelt zich af in de 18e eeuw. Zowel de kostuums als de architectuur en de muziek zijn in 18e-eeuwse stijl.