Meer ruimte voor het afwijkende

Tijdens het Waanzin Festival plaatsen verschillende sprekers kritische kanttekeningen bij de toenemende psychiatrisering en medicalisering van levensproblemen. Tegelijkertijd laten ze zien waarom er meer ruimte moet zijn voor het afwijkende. Daarom belichten deze middag filosofen, gedragswetenschappers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars vooral de bijzondere kanten van gekte en dagen we ze je uit om wat vaker buiten de lijntjes te kleuren.

Sprekers: Trudy Dehue, Lisa Appignanesi, Jules Tielens enz.