Democracy in America is een nieuwe voorstelling van de Italiaanse theatermaker Romeo Castellucci. Het werk is geïnspireerd op het invloedrijke essay De la démocratie en Amérique (1835) van de Franse filosoof Alexis de Tocqueville (1805-1859). De Toqueville wordt gezien als de geestesvader van het moderne politieke liberalisme. In zijn tweedelige traktaat keek De Toqueville vol ontzag naar de prille democratische samenleving, die sinds de onafhankelijkheid in Amerika opbloeide uit een radicaal-evangelisch gelijkheidsideaal. Tegelijkertijd waarschuwde hij al voor de schaduwkanten van democratie, die kunnen leiden tot geweld. Zoals de tirannie van de meerderheid, de populistische retoriek die individuele vrijheden bedreigt, het gevaar van blind conformisme, en de spanning tussen gemeenschapsbelangen en individuele ambities. Ook in de Nieuwe Wereld bestond het risico dat de democratie zichzelf kon opheffen.

Castellucci markeert met Democracy in America het moment waarop een politiek systeem volledig is uitgewerkt en er een nieuwe vorm van representatie moet worden gevonden. Zijn voorstelling is geen reflectie op de huidige politiek, aldus Castellucci. De voorstelling richt zich op het falen ervan, op het moment waarop de mens wordt gedwongen tot verandering.

Castellucci staat wereldwijd bekend als schepper van een bijzondere vorm van beeldend theater. In de subtiele en complexe theaterkunst van zijn gezelschap Socìetas overheersen muziek, belichting, projecties, sculpturen, machines, schilderkunst en architectuur. Aan de basis liggen Castellucci’s ideeën over de ‘poëzie van de wreedheid’, waarbij – in de geest van Antonin Artaud (1896-1948) – onbenoembare gruwelijkheid wordt ingezet als transformerende kracht. Daarnaast richt hij zich op de klassieke Griekse tragedies.

‘In het klassieke Griekenland dienden de tragedie en het theater als alter-ego en schaduw van de Atheense democratie,’ stelt Castellucci. ‘In het oude Griekenland bood het theater de mogelijkheid voor het publiek om, gedurende de voorstelling, zichzelf even buiten de grenzen van de democratie te plaatsen en keer op keer te luisteren naar de disharmonie van het bestaan, de klaagzang van hen die worden opgeofferd en niet gered kunnen worden door de politiek.’

Democracy in America is de vijfde productie van Castellucci op het Holland Festival, na zijn Shakespearebewerking Giulio Cesare (1998), de familievoorstelling Genesi, from the museum of sleep (1999), gebaseerd op het Bijbelboek Genesis, het muziektheaterstuk Il combattimento (2000), en On the Concept of the Face, Regarding the Son of God (2011), theater op basis van de renaissancistische schilderkunst.
Meer info & tickets