Smeltkroes Amsterdam

Van oudsher is Amsterdam een handelsstad. Om handel te kunnen drijven, zijn netwerken onmisbaar. Als handelsstad heb je er dan ook belang bij dat die netwerken worden opgebouwd en in stand blijven. Daarom moet een samenleving in een handelsstad open en tolerant zijn. Daardoor trek je mensen uit alle windstreken aan en tegelijkertijd zorg je ervoor dat die mensen zich beschermd voelen.

Kortom, het is geen toeval dat Amsterdam is uitgegroeid tot de meest multiculturele stad ter wereld.

Amsterdamse politiek

Het dagelijks bestuur van Amsterdam wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar (verlenging is mogelijk). De zes wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners van Amsterdam. Ook mensen met een buitenlands paspoort die langer dan vijf jaar in de stad wonen, hebben stemrecht. Er zijn 45 raadsleden in de gemeenteraad. Deze worden door verschillende politieke partijen ingevuld.

Hoewel Amsterdam bekend staat als een liberale stad, zijn het vooral linksgeoriënteerde politieke partijen die het politieke pluche bekleden. Zo levert de sociaal-democratische Partij van de Arbeid al decennialang de burgemeester en de meeste wethouders.

Stadsdelen

Een deel van de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgeheveld naar een lager niveau – de stadsdeelraad. Er zijn 7 stadsdelen in de stad, elk met hun eigen dagelijks bestuur en stadsdeelraad. Deze bestuurslaag – eens per vier jaar gekozen door de bewoners uit de afzonderlijke stadsdelen – is gecreëerd om de politiek dichter bij de burgers te brengen. Onderwerpen waar de stadsdeelraad zich mee bezighoudt, staan dan ook dichtbij de belevingswereld van de bewoners. Denk hierbij aan zaken als: verstrekken van paspoorten en parkeervergunningen, (her)inrichten van straten en afvalverwerking.