Rijenradar: Realtime wachttijden

De pilot Rijenradar heeft drie maanden gelopen en werd uitgevoerd door Amsterdam Marketing i.s.m. de Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Musea. Tijdens de pilot hebben 10 attracties in en om Amsterdam zelf elk half uur de actuele wachttijd bijgehouden. Deze tijden werden gepubliceerd op de Rijenradar, met als doel bezoekers bewuster te maken van de wachttijden bij attracties in Amsterdam. Daarmee zou de service een bijdrage kunnen leveren aan spreiding van drukte in tijd en ruimte.

Inmiddels is de pilot afgelopen. Op basis van de eerste resultaten kunnen we concluderen dat de Rijenradar als service zeer hoog is gewaardeerd. Daarom bekijken we in de komende periode hoe we een permanente versie van de Rijenradar kunnen opzetten.

Lees tot het zover is hier hoe je de drukte in de stad kan vermijden.