Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketingorganisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening. Onze ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers, bedrijven en beïnvloeders. Onder het motto ‘I amsterdam’, profileren wij de metropool als een dynamisch woon- en werkgebied, een aantrekkelijke reisbestemming en een proeftuin voor innovaties.

Kernwaarden Metropool Amsterdam

Creativiteit, innovatie en handelsgeest zijn de drie kernwaarden van Amsterdam. Zij vormen het DNA van de stad en symboliseren haar unieke karakter en zijn relevant voor verleden, heden en toekomst. Het merk wordt sterk en eenduidig in de markt gezet onder het gezamenlijke motto I amsterdam.

Om gestalte te geven aan deze opdracht kunnen wij bogen op een gebied met een rijke geschiedenis en een uniek cultureel aanbod. Met een traditie van vrijheid en tolerantie en een internationale blik, iconen van wereldklasse en een rijk geschakeerd bedrijfsleven. Een plek waar wordt geleefd, geleerd, onderzocht en gewerkt. Waar zakelijke- en vrijetijdsbezoekers graag komen en zich thuis voelen.

Doelstelling

Het doel van Amsterdam Marketing is de citymarketing voor Metropool Amsterdam als geïntegreerde activiteit uit te voeren, waarbij wij ons richten op nationale en internationale bewoners, bedrijven, bezoekers en beïnvloeders. Citymarketing is een belangrijk middel om de economische positie van Metropool Amsterdam te versterken. Zij kan het imago van de stad bij buitenstaanders en bewoners positief beïnvloeden en het gevoel van trots en waardering versterken. Om dat te realiseren werken wij samen met publieke en private organisaties, culturele instellingen en universiteiten.