Dit werd op 6 mei 2013 bekend gemaakt in het Teylers Museum Haarlem, waar bestuurders van gemeenten en ondernemers in het toerisme bijeen waren voor het vierjarige vervolgproject ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ 2013-2016.

Toerisme is een belangrijke groeimarkt voor de Metropoolregio Amsterdam. Dankzij het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' trekken steeds meer toeristen vanuit Amsterdam ook de regio in. De afgelopen jaren heeft de aanpak van het project tot positieve resultaten geleid. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is van 18% in 2008 gestegen naar 23% in 2011. Aan 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' nemen 23 gemeenten deel, evenals de Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-olland en Flevoland, Gewest Gooi- en Vechtstreek en de Kamer van Koophandel Amsterdam. Deelnemende partijen bespraken tijdens de bijeenkomst de activiteiten voor de komende vier jaar.

Resultaten

Tijdens de bijeenkomst werd het 'Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam 2012' gepresenteerd. Hierin blijkt dat de totale omvang van de bezoekersbestedingen in de metropoolregio (exclusief Amsterdam) 3,9 miljard bedragen. Daarvan wordt 28% door het buitenlandse bezoek gegenereerd. Deze buitenlandse bezoekers oriënteren zich vaak pas in Amsterdam op een bezoek aan de regio, 56% beslist binnen 24 uur van tevoren.

Klik hier om het Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam 2012 in te kijken.

Doelen

Doelen van 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' zijn het realiseren van een 3% jaarlijkse groei van het aantal overnachtingen in de metropoolregio Amsterdam en spreiding van bezoekers over de regio. De betrokkenheid van toeristische ondernemers en lokale en regionale promotieorganisaties zal nog verder worden vergroot.

Jan Willem Groot, Portefeuillehouder EZ van de Stadsregio: 'In 2017 zal één miljoen internationale bezoekers aan Amsterdam ook de regio moeten bezoeken.' In 2012 waren dit er 800.000.

Bekijk voor meer informatie over het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' de twee videos: