Henk Markerink, voorzitter Raad van Commissionarissen Amsterdam Marketing, opende het programma met een korte speech over het belang van toerisme en congressen en de rol daarvan in de Economic Board; "repeat business is the hot business", aldus Markerink. De gewichtigheid van gastvrijheid binnen de toeristische sector en de congresbranche is daarmee vanzelfsprekend en dient sterker benadrukt te worden. Hij gaf aan dat toerisme en gastvrijheid hand in hand gaan.

Internationale sprekers

Hans Dominicus, manager Reasearch bij Amsterdam Marketing, bepleitte kort de interactie van stad, mens en de daaruit voortvloeiende gastvrijheid van een stad: "mensen maken de stad en de stad maakt de mensen". Vervolgens kondigde hij drie internationaal erkende sprekers aan. Claes Bjerkne, voorzitter van de Swedish
Hospitality Industry, opende het drieluik met een inspirerende uiteenzetting over de metamorfose van het Zweedse Götenburg. De stad waarvan de citymarketing organisatie in 2010 de European City Marketing Award won. Hierna sprak Jos Gadet, hoofdplanoloog Dienst Ruimtelijke Ordeing Amsterdam, over de uitbreidingen van Amsterdam en sloot af met een aantal concrete voorbeelden waarbij zowel gastvrijheids- als planologische aspecten elkaar tegemoetkomen. Tot slot zette de benadering van Gabriela Schweinberger met name de rol van de mens centraal. Daarmee richtte zij zich op de software van hospitality.

Hoge waardering

De diverse invalshoeken van de sprekers zorgden voor een breed perspectief. Na het plenaire gedeelte konden deelnemers diverse interactieve workshops volgen. Uit een achteraf gehouden enquête bleek dat 98% van de deelnemers de inhoud van het seminar als waardevol beschouwden. De mogelijkheid tot interactie werd door de deelnemers ervaren als een van de belangrijkste elementen van het seminar. Zij gaven gemiddeld een ruime voldoende (7,2) voor de elementen: informatie, inspiratie, interactie en netwerkfunctie.

Hospitality Trainingen

Om het thema gastvrijheid nog wat extra kracht bij te zetten werd tevens de aandacht gevestigd op de Hospitality Trainingen die Amsterdam Marketing ook dit jaar weer zal verzorgen voor medewerkers in het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en bij culturele instellingen.

Meer informatie over de Hospitality Trainingen vindt u hier of neem contact op door te mailen naar vvvsupport@iamsterdam.com.