Doelstellingen ruimschoots behaald

In de afgelopen maanden is project ABHZ veelvuldig in de media verschenen. Hierbij waren de reacties van ondernemers over het opbloeiende toerisme zeer positief te noemen. Boudewijn Bokdam, projectmanager ABHZ, is verheugd met de positieve ontwikkelingen die ondernemers en lokale overheden gadeslaan, maar ziet het stijgende aantal internationale bezoekers niet als een verrassing: ‘‘De doelstellingen die in de eerste periode van het project (ABHZ 2008 - 2012) waren gesteld, zijn ruimschoots behaald.’’ Hiermee doelt BokdamHaarlem op het percentage internationale bezoekers dat tussen 2008 en 2012 naast Amsterdam ook de regio rondom Amsterdam heeft bezocht. Verwacht werd dat dit percentage in 2015 zou zijn gestegen tot 20 procent. Deze doelstelling was echter eind 2011 met 23 procent al ruim behaald. Een direct positief gevolg hierbij is dat tussen 2008 en 2011 de economische bijdrage van internationale bezoekers aan de metropool met 358 miljoen is gestegen naar ruim 1,1 miljard in 2011. De positieve resultaten hebben er mede toe geleid dat in overleg met de samenwerkende partijen in mei 2013 is besloten om het project met 4 jaar te verlengen (ABHZ 2013 - 2016).

Hiermee is volgens Bokdam een succesvol einde gekomen aan de eerste fase van ABHZ: ‘‘Amsterdam en de metropool worden normaliter als twee afzonderlijke gebieden gezien. Echter, de internationale bezoeker maakt dit onderscheid niet. Zo wordt Zandvoort door de buitenlandse bezoeker nog wel eens ‘Amsterdam Beach’ genoemd.’’ Het is volgens Bokdam een goede zaak om te zien dat het toerisme in de metropool toeneemt. Dit komt mede doordat de bezoeker in Amsterdam wordt gewezen op de grote diversiteit van toeristisch aanbod wat de metropool te bieden heeft. Kortom, het toerisme in Metropool Amsterdam zit in de lift.