Deze informatie over attracties, activiteiten, festivals en evenementen is te vinden op www.amsterdamopendata.nl

Ontwikkelen van apps

Met Open Data maakt Amsterdam Marketing het leven gemakkelijker voor bijvoorbeeld  ontwikkelaars van 'apps' die niet over de juiste actuele content beschikken. Dit initiatief sluit mooi aan bij de doelstellingen van Amsterdam Marketing. Deze stelt de data gratis beschikbaar om te stimuleren dat de gegevens over het aanbod in Metropool Amsterdam zo ruim mogelijk verspreid worden.

Open Data is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Doel is om steeds zo actueel mogelijke gegevens online te hebben, zonder de beperkingen van b.v. de auteurswet, databankenwet of geheimhouding.