De komende maanden werken we hard aan een nieuw plan. Hierbij kijken we ook hoe Amsterdam zich beter kan profileren op de congresmarkt met middelgrote congressen. Er is namelijk veel vergaderaccommodatie bij gekomen en ook de komende jaren zal de accommodatie aanzienlijk groeien. Onze hoofdfocus blijft liggen op non-corporate congressen. 

 

Het nieuwe voorstel wordt getoetst aan de markt doordat de Taskforce City Wide Congresses (MICE-adviesraad) zich heeft aangesloten. Hiervoor is in maart een speciaal overleg gepland. Ook worden andere partners ingezet die het plan ondersteunen. Samen met die partners kunnen we dan gaan lobbyen bij de politiek. Ten slotte wordt voor de zomer het uiteindelijke plan ingediend.