Op 2 januari 2014 is op National Geographic Channel het programma ‘Scam City: Amsterdam’ uitgezonden. Naar aanleiding hiervan komt National Geographic Channel nu met een verklaring. Deze luidt als volgt: “National Geographic Channel heeft op 2 januari 2014 het programma ‘Scam City: Amsterdam’ uitgezonden.

De gemeente Amsterdam heeft deze uitzending als schadelijk ervaren. Veel van de in de uitzending als werkelijk gepresenteerde voorvallen zijn, weliswaar na uitgebreide research door de productiemaatschappij, in scene gezet. Wij hadden dat aan de kijker duidelijk moeten maken.  De herhalingen zijn direct stop gezet en in een open dialoog met burgemeester Van der Laan is overeenstemming bereikt over deze verklaring. Het is nooit onze bedoeling geweest de gemeente Amsterdam te beschadigen en wij betreuren de gang van zaken.” Met deze verklaring komt National Geographic Channel tegemoet aan de wens van de gemeente Amsterdam en zijn partijen tot een oplossing in der minne van hun geschil gekomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Annemarie Satink, voorlichter buitenlandse pers, tel. +31 6 55 77 03 10 of per email:  [email protected]