Een exclusieve bijeenkomst waar vertegenwoordigers van kenniscentra, zoals universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven bijeen worden gebracht. Een terugkerend hoogtepunt sinds het bestaan van het NAP-Initiatief is de huldiging van ambassadeurs.

Huldiging nieuwe ambassadeurs

Het doel van de bijeenkomst van het NAP-Initiatief is kennisdeling waarbij een platform wordt gecreëerd voor (potentiële) initiatiefnemers van internationale wetenschappelijke congressen. Personen die een belangrijke inhoudelijke rol hebben gespeeld om een (wetenschappelijk) congres naar Amsterdam te halen, hebben als dankbetuiging voor hun verdiensten, maar ook als stimulans richting andere initiatiefnemers een speciale oorkonde ontvangen. Wethouder Pieter Hilhorst heeft de huldiging namens de stad Amsterdam voltrokken.

Samen Sterker in Amsterdam

De bijeenkomst had als thema ‘Samen Sterker in Amsterdam’. Verbinden en toegevoegde waarde creëren zijn belangrijke elementen in het bidproces om een congres naar Amsterdam te halen. Een actieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de overheid draagt hieraan bij: de sleutel tot succes, Samen sterker in Amsterdam. Marc Horsmans, voorzitter van het NAP-Initiatief, verzorgde een lezing aangaande de laatste ontwikkelingen in het Amsterdamse congreslandschap en de vernieuwde werkwijze. 

Parallel aan deze lezing konden partners van de genodigden een lezing bijwonen van kunsthistoricus Jan Richter. Aansluitend volgde een bezoek aan PAN Amsterdam onder leiding van gidsen met een netwerkborrel ter afsluiting.

Over het Nap-Initiatief

Het NAP-Initiatief is een kennisplatform ter bevordering van internationale, wetenschappelijke congressen in Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder, bestaande uit:

  • Amsterdam RAI Convention Centre
  • Amsterdam Marketing
  • Congress Care
  • CIMGlobal
  • Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
  • MCI Amsterdam