Een tevreden gast besteedt meer, komt terug en beveelt je aan. Dat zijn eeuwenoude regels in de reisindustrie. Steeds meer groeit het bewustzijn dat een gastvrije stad wordt gemaakt door bewoners en mensen die werken in de stad. Amsterdam Marketing organiseert in 2013 trainingen voor medewerkers in het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en bij culturele instellingen.

Trainingen voor uw medewerkers

Het doel van de trainingen is de medewerkers bewuster te maken van het belang van gastvrijheid en de eigen rol hierin. Steeds meer bedrijven en organisaties realiseren zich dat gastvrijheid tevreden gasten oplevert en daarmee rendement in de bedrijfsvoering. Door te investeren in medewerkers én hen de juiste tools aan te reiken wordt gastvrijheid in uw bedrijf bevorderd. De volgende trainingen worden in 2013 aangeboden op basis van open inschrijfdata.

Deel 1: Basis Welcome training

De basis Welcome training duurt ongeveer 3 uur en start met een introductie over het wat en waarom van gastvrijheid. Wat is de rol van de dienstverlener, wat levert gastvrijheid op? Uitleg van het zogenoemde "lezen van verwachtingen". Daarna wordt ingegaan op gastgerichte communicatie waarbij vooral wordt ingezet op het bewustzijn van gedrag en houding.
Donderdag 6 juni 2013: Basis Welcome, 09.30 - 13.00

Deel 2: Great Expectations
Als vervolg op de basistraining wordt in de training Great Expectations ingegaan op gastvrijheid en de rol van de verwachting van de gast daarin. Hierbij wordt aansluitend de koppeling gemaakt naar verschillende verwachtingen vanuit verschillende culturen/landen. Waarin verschilt bijvoorbeeld de verwachting van een Amerikaanse gast van de Nederlandse? Hoe ga je daarmee om, waarbij stilgestaan wordt bij het attitude aspect, je moet je willen verplaatsen in de verwachtingen van de gast. Deze training omvat een dagdeel van ongeveer 3 uur.
Dinsdag 20 juni 2013: Great Expectations, 09.30 - 13.00

Certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Deelnametarief

De kosten per deelnemer bedragen per deel €95,00 per persoon. Bij deelname aan beide delen is de deelname €175,00 per persoon. Deelnemers ontvangen na deelname aan beide delen het boek Hostmanship, de kunst mensen het gevoel te geven dat zij welkom zijn van auteurs Jan Gunnarsson en Olle Blohm.

Ontvangt u graag meer informatie over deze trainingen ? Neem dan contact met ons op: [email protected]. Wilt u zich direct inschrijven, ga dan naar Hospitality voor het inschrijfformulier.

Het is ook mogelijk om trainingen op locatie te organiseren. Voor meer informatie stuur een e-mail naar: [email protected]